PREZENTACJE MULTIMEDIALNE KLUBOWICZÓW

1.INNY GOTYK W KRAKOWIE. 08.12.2005
Autorzy:Michał Pabian i Dawid Maduzia
Prezentacja wprowadziła nas w świat gotyku krakowskiego o jakim nie przeczytamy w przewodnikach: pozostałości wież mieszkalnych, latarnie umarłych, podwórka gotyckie, rzeźby pod dachem kościoła Mariackiego i wiele innych.

2.CZY KSIĄŻĘ KRAK „SIEDZIAŁ NA WIŚLE”? 02.03.2006
Autorzy: Małgorzata Ochender i Karolina Dusza
Tematem prezentacji była sieć rzeczna Krakowa na przestrzeni wieków. Autorki zaprezentowały kierunki przepływu Wisły, Rudawy i innych rzek w śreniowiecznym i nowożytnym Krakowie. Ciekawość wzbudzały ilustracje przedstawiające koryto Wisły w miejscu dzisiejszej ulicy Dietla lub Rudawę płynącą obecnę ulicą Retoryka. Można było usłyszeć różne ciekawe i śmiałe tezy – np. o tym, iż Wawel przez pewien czas był otoczony dookoła wodą i przypominał wyspę.

3.DZIAŁALNOŚĆ KRAKOWSKICH „BURZYMURKÓW”. 02.03.2006
Autorzy: Kinga Rup i Agnieszka Duszyk
Autorki rozliczały z działalności tzw. „burzymurków”, czyli osoby, które decydowały o zburzeniu w Krakowie wielu cennych zabytków. Prezentację ilustrowały przedstawienia ikonograficzne zburzonych obiektów: Ratusza, kamienic, kramów przy Sukiennicach i innych.

4.UZBROJENIE RYCERSKIE W SZTUCE SEPULKRALNEJ. 31.05.2006
Autorzy: Maciej Anielski i Krzysztof Wołek
Podczas prezentacji dokonano analizy nagrobków rycerskich znajdujących się w krakowskich kościołach i klasztorach. Autorzy omawiali szczegółowo zbroje, miecze i inne elementy uzbrojenia. Bardzo ciekawe okazało się porównanie wizji artystycznej z rzeczywistym wyglądem rycerskiego ekwipunku. Okazało się, iż wyobraźnia rzeźbiarzy była nieraz znaczna.

5. SZLAKIEM KRAKOWSKICH OGRODÓW. 19.06.2006
Autorzy: Ewa Rychlicka i Ola Pochorecka
Autorki zaprezentowały swoje fotografie, na których mogliśmy zobaczyć najładniejsze i najciekawsze podwórka krakowskie. Niektóre z nich ukryte wśród murów i zaułków pociągają swoim tejemniczym urokiem i wdziękiem. Wielu po prostu nie znaliśmy, gdyż rzadko zapuszczamy się poza bramy kamienic.

|

6. KANONICZA ZNANA I NIEZNANA. 27.09.2006
Autorzy: Ola Pochorecka
Najważniejsza ulica osady Okół przyłączonej do Krakowa w roku 1401. Przy tej ulicy zachowało się najwięcej renesansowych i barokowych kamienic z kutymi w kamieniu tarczami herbowymi i rzeźbionymi portalami. Znajduje się na niej również ponad 600-letni dom Jana Długosza, późniejsza rezydencja Wyspiańskiego.

|

ZWIEDZANIE KRYPT OO. REFORMATÓW


W listopadzie 2005 r. zorganizowaliśmy kilka wyjść do klasztoru oo. reformatów, których celem było zwiedzanie krypt, będących miejscem wiecznego spoczynku zakonników i osób świeckich. Specyfika miejsca polega na możliwości zobaczenia szczątków ludzkich w postaci zmumifikowanej. Z lekkim dreszczykiem, słuchaliśmy opowieści zakonnika i oglądaliśmy odkryte trumny.

JESIENNE SPACERY PO KAZIMIERZU


Jesienią 2005 roku realizowaliśmy cykl spacerów po dzielnicy Kazimierz we współpracy ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Zwiedziliśmy wraz z przewodnikiem, panią Agnieszką Wozowicz, kilka synagog (Wysoką, Poppera, Izaaka, Tempel, Remu’h), cmentarz żydowski i Muzeum Judaistyczne. Spacer ulicami Kazimierza połączony był z prelekcją na temat historii dzielnicy, jej mieszkańców i ich obyczajowości.