KRAKOWSKIE WITRAŻE

13 marca Ola Kluzik i Paulina Bednarowska z 1 c zaprezentowały referat na temat krakowskich witraży świeckich. Te często pomijane w opisach miast działa sztuki stanowią bardzo wdzięczny temat do prezentacji i analizy. Urzekają swoim pięknem, kolorem i nastrojem. Zapraszamy do naszej galerii – tamże wybrane witraże z prezentacji koleżanek.

Wielki sukces w konkursie „Czy znasz Kraków?”

8 marca rozegrał się etap międzyszkolny konkursu „Czy znasz Kraków?”Cztery nasze drużyny zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się 26 maja. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Ula Topolska, Magda Kozik, Mateusz Wyka. Trzecie miejksce zajęła drużyna w składzie: Małgosia Leśniak, Tomek Urbański i Szymon Zych. Na czwartym miejscu uplasowały się ex aequo dwie drużyny: Bartek Bigaj, Ewa Kaźmierczyk, Wojtek Duszyński oraz Michał Płaza, Agnieszka Sulikowska, Stanisław Burkot.Opiekunami drużyn są profesorowie Stanisław Garlicki i Józef Jaworski.