Wielki sukces w konkursie „Czy znasz Kraków?”

8 marca rozegrał się etap międzyszkolny konkursu „Czy znasz Kraków?”Cztery nasze drużyny zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się 26 maja. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Ula Topolska, Magda Kozik, Mateusz Wyka. Trzecie miejksce zajęła drużyna w składzie: Małgosia Leśniak, Tomek Urbański i Szymon Zych. Na czwartym miejscu uplasowały się ex aequo dwie drużyny: Bartek Bigaj, Ewa Kaźmierczyk, Wojtek Duszyński oraz Michał Płaza, Agnieszka Sulikowska, Stanisław Burkot.Opiekunami drużyn są profesorowie Stanisław Garlicki i Józef Jaworski.