PUCHAR NIE OPUŚCIŁ PIĄTKI!

26 maja 2008 nasza drużyna zajęła I miejsce w konkursie „Czy znasz Kraków?”. Nagrodą jest puchar Rady Miasta Krakowa, wycieczka do Orleanu i nagrody rzeczowe. Skład drużyny: Magda Kozik, Ula Topolska, Mateusz Wyka. Opiekun: prof. Stanisław Garlicki.
II miejsce zajęła kolejna nasza drużyna: Michał Płaza, Agnieszka Sulikowska, Stanisław Burkot. Opiekun: prof. Józef Jaworski.
W części indywidualnej konkursu pierwsze trzy miejsca uprawniające do wziącia udziału w konkursie Wiedzy o UJ zajęli:
Michał Płaza i Agnieszka Sulikowska (opieka prof. Józef Jaworski) oraz Małgorzata Leśniak (opieka prof. Stanisław Garlicki). Gratulujemy!!!

I I I

Smoki, demony i inne stwory krakowskiej ulicy

05 czerwca 2008 Karolina Sibielak i Sabina Czech z 1 c poprowadziły nas śladami smoków, demonów i innych stworów, których pełne są krakowskie kamienice, kościoły, place. Poznaliśmy ich symbolikę, pochodzenie i autorów. Część z nich wywodzi się jeszcze ze średniowiecza (Kościół Mariacki), inne powstały w renesansie. Są także liczne obiekty z okresu secesji.
Każdy ma swoją ciekawą, niepowtarzalną historię.