Historia i tajemnice Twierdzy Kraków

10 listopada oraz 01 grudnia 2009 r. Maciej Lubaś przedstawił długie i burzliwe dzieje Twierdzy Kraków. Oprócz historii budowy i dziejów budynków twierdzy poznaliśmy także jej tajemnice i anegdoty związane z jej użytkowaniem na przestrzeni prawie 100 lat. Chociaż jej wkład w I wojnę światową był symboliczny, to jednak znaczenie dla krakowskiego krajobrazu i życia miasta -ogromne.