Nowa Huta – miasto idealne?

02 listopada 2010 r. Maciej Lubaś i Grzegorz Dziadek z kl. 2 f przedstawili idealistyczne plany i wizje Nowej Huty tworzone u zarania jej dziejów. Zobaczyliśmy plany miasta, jego architektury, zieleni, placów i poszczególnych budynków. Jak dalece wizje planistów odbiegały od rzeczywistości, ile w nich było renesansowej doskonałości i socjalistycznego realizmu?
Na te oraz inne pytania odpowiadali prelegenci.