Zamki, pałace, dworki, których już nie ma…

Autorzy prezentacji: Szymon Iwulski i Kuba Rawski prowdzili nas przez świat nieistniejących już od dawna budowli. Niektóre z nich miały znaczenie historyczne i były związane z dziejami Polski (np. zamek w Łobzowie), inne, mniej znane (zameczek Rożnowskich na wyspie) stanowiły ciekawy akcent w krajobrazie miejskim. Wreszcie takie jak pałac Wodzickich i baszta Kościuszki znajdowały się w sąsiedztwie naszego liceum.