Nowa Huta – miasto idealne?

02 listopada 2010 r. Maciej Lubaś i Grzegorz Dziadek z kl. 2 f przedstawili idealistyczne plany i wizje Nowej Huty tworzone u zarania jej dziejów. Zobaczyliśmy plany miasta, jego architektury, zieleni, placów i poszczególnych budynków. Jak dalece wizje planistów odbiegały od rzeczywistości, ile w nich było renesansowej doskonałości i socjalistycznego realizmu?
Na te oraz inne pytania odpowiadali prelegenci.

SKARBY KRAKOWA NA PROWINCJI?!

Weronika Wątor przygotowała 11 lutego 2010 r. prezentację na temat rzadko poruszany i prawie nieznany. Autorka odnalazła kościoły, w których znajdują się skarby (rzeźby, ołtarze, obrazy)pochodzące z katedry na Wawelu i Kościoła Mariackiego w Krakowie.
Trafiły tam w różnych okolicznościach, np. podczas przebudowy, czy remontu. Obecnie są rozsiane po Małopolsce i mało kto wie o ich istnienu. Najcenniejszy jest ołtarz z katedry wawelskiej znajdujący się w kościele w Bodzentynie. Teraz na prowincji, a niegdyś koronowano przy nim polskich królów i królowe w XVI i XVII w.

Historia i tajemnice Twierdzy Kraków

10 listopada oraz 01 grudnia 2009 r. Maciej Lubaś przedstawił długie i burzliwe dzieje Twierdzy Kraków. Oprócz historii budowy i dziejów budynków twierdzy poznaliśmy także jej tajemnice i anegdoty związane z jej użytkowaniem na przestrzeni prawie 100 lat. Chociaż jej wkład w I wojnę światową był symboliczny, to jednak znaczenie dla krakowskiego krajobrazu i życia miasta -ogromne.